Masz pytania? Zadzwoń: 

  505 164 160

Misja

  1. Istniejemy, aby pomagać rodzicom i opiekunom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci.
  2. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju.
  3. Wyrabiamy u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem przeżywania sukcesu czy radzenia sobie z przegraną.
  4. Rozwijamy u dzieci poczucie własnej wartości poprzez kształtowanie u nich wiary we własne i siły i możliwości.
  5. Stwarzamy możliwości poznawania oraz rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.
  6. Przekazujemy dzieciom wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym sukcesy i powodzenia w nauce szkolnej.
  7. Zapewniamy okazję do różnych ciekawych sytuacji edukacyjnych.
  8. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 luty 2017r.

Dzieci w wieku przedszkolnym łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Dlatego też nasi nauczyciele w swoich działaniach edukacyjnych skierowani są na różnorodne metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej.